Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φοιτητές / Αγαπητές φοιτήτριες,
σας ενημερώνουμε ότι εάν έχετε ήδη υποβάλλει αίτηση μέσω ΟΑΕΔ, ενώ
ο εργοδότης σας επιθυμεί τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορείτε εκ νέου να υποβάλλετε αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες της πρόσκλησης. 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες μέσω ΕΣΠΑ στα τηλέφωνα:
Αντωνίου Ευαγγελία 2228099516
Λαυρέντη Φανή 2228099661
Εάν δεν επιθυμείτε την αλλαγή της χρηματοδότησης από ΟΑΕΔ σε ΕΣΠΑ, η
αίτηση που έχετε ήδη υποβάλλει θα ληφθεί υπόψη. Δεν χρειάζεται εκ νέου να υποβάλλετε νέα.

Ανακοίνωση

Αίτηση για πρακτική άσκηση

Βεβαίωση εργοδότη

Υπεύθυνη Δήλωση