Υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση

Αίτηση για πρακτική άσκηση

Βεβαίωση εργοδότη

Υπεύθυνη δήλωση

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

Πρόγραμμα

Ανακοίνωση τελετής απονομής πτυχίων

Ανακοίνωση

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών – αλλαγή εισηγητών – παραιτήσεις (18)

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Πρόγραμμα

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών – Αλλαγή εισηγητή

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση εξέτασης εργαστηρίων Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι και ΙΙ εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση

Το μάθημα Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα εξεταστεί την 13-6-2023 και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα Β 110.

Τελετή απονομής πτυχίων

Ανακοίνωση

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023, μέχρι 8-5-2023.

Διαδικασία ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης

Ανακοίνωση

Τελετή απονομής πτυχίων

Ανακοίνωση

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση

Τελικός πίνακας επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Τελικός πίνακας

Διευκρινίσεις για την Aνώτατη Διάρκεια Φοίτησης – Ν.4957/2022

Ανακοίνωση

Προσωρινός πίνακας επιλογής φοιτητών ΕΣΠΑ (ενστάσεις 23/3/2023 έως 29/3/2023)

Ανακοίνωση

Ανάθεση πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Πίνακας

Αίτηση

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών – ανάθεση θεμάτων – αλλαγή εισηγητή (16)

Επιτροπές

Εγγραφές στο εργαστήριο Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ, εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση

Αίτηση

Βεβαίωση εργοδότη

Υπεύθυνη δήλωση