Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, από 1-12-2022 έως 19-12-2022, μέσω της πλατφόρμας my-uni.gr

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φοιτητές / Αγαπητές φοιτήτριες,
σας ενημερώνουμε ότι εάν έχετε ήδη υποβάλλει αίτηση μέσω ΟΑΕΔ, ενώ
ο εργοδότης σας επιθυμεί τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορείτε εκ νέου να υποβάλλετε αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες της πρόσκλησης. 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες μέσω ΕΣΠΑ στα τηλέφωνα:
Αντωνίου Ευαγγελία 2228099516
Λαυρέντη Φανή 2228099661
Εάν δεν επιθυμείτε την αλλαγή της χρηματοδότησης από ΟΑΕΔ σε ΕΣΠΑ, η
αίτηση που έχετε ήδη υποβάλλει θα ληφθεί υπόψη. Δεν χρειάζεται εκ νέου να υποβάλλετε νέα.

Ανακοίνωση

Αίτηση για πρακτική άσκηση

Βεβαίωση εργοδότη

Υπεύθυνη Δήλωση

Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση, Τετάρτη 23-11-2022

Ανακοίνωση

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Βεβαίωση εργοδότη

Αίτηση

Αλλαγή εισηγητή πτυχιακών εργασιών

Ανακοίνωση

Βιβλίο πρακτικής άσκησης για εκτύπωση

Βιβλίο

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Ανακοίνωση

Εγγραφές στο εργαστήριο Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Ανακοίνωση

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση

Αίτηση

Βεβαίωση εργοδότη

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα

Ορισμός εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Επιτροπές

Τελετή ορκωμοσίας 14-7-2022

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Τελετή ορκωμοσίας 13-7-2022

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Επιτροπές

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Πρόγραμμα

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακής – Αλλαγή εισηγητή – Παραίτηση από θέμα πτυχιακής εργασίας

Επιτροπές εξέτασης

Αλλαγή εισηγητή

Παραίτηση από θέμα

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Ανακοίνωση

Προσωρινός πίνακας επιλογής φοιτητών ΕΣΠΑ. Ενστάσεις 5/5/2022 έως 11/5/2022.

Πίνακες

Ανάθεση πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Ανάθεση πτυχιακών εργασιών

Έντυπο ανάθεσης θέματος πτυχιακής εργασίας

Προκήρυξη Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2022-23.

Δείτε την Προκήρυξη Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2022-23 εδώ.
Σημειώνουμε ότι η πρακτική άσκηση για τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ είναι εξάμηνη