Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Επιτροπές

Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση

Έντυπα

Εξέταση εργαστηρίου Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης και Πληροφορική ΙΙ, εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Ανακοίνωση

Έγκριση νέων αιτήσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος ξεχωριστά στο eclass

Πρόγραμμα

Ανακοίνωση εξέτασης ερηαστηρίου ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση εξέτασης εργαστηρίου Αναλυτική Λογιστική, εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Ανακοίνωση

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Επιτροπές

Εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών εαρινού εξ. ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοίνωση

Αίτηση

Βεβαίωση φορέα απασχόλησης

Κριτήρια επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και διαδικασία ενστάσεων

Κριτήρια

Διαδικασία Ενστάσεων

Διαδικτυακή ενημέρωση σχετικά με την πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Ανακοίνωση

Οριστικός πίνακας επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Πίνακας

Αξιολόγηση επιλογή φοιτητών ERASMUS για σπουδές 2021-2022

Πίνακας

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (4)

Επιτροπές

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για εκτύπωση

Βιβλίο

Πίνακας επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Πίνακας

Προγραμματισμός τελετής ορκωμοσίας

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Νέο email γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι, από σήμερα, το email της γραμματείας αλλάζει. Το νέο είναι : acc-teiste(at)uoa(dot)gr