Αρχική » Συχνές Ερωτήσεις FAQ

Συχνές Ερωτήσεις FAQ

Σχετικά με το e-gram

Είναι ένας ιστότοπος, ο οποίος επιτρέπει να δείτε προσωπικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλίας, εξετάσεων, καθώς επίσης και να αποστείλετε αιτήσεις προς τη Γραμματεία του τμήματός , να δείτε την συνολική σας βαθμολογία και όλες τις εγγραφές σας στα εξάμηνα.
Οι κωδικοί παραλαμβάνονται από την γραμματεία με ένα χαρτί το οποίο περιέχει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό ενεργοποίησης λογαριασμού, καθώς και έναν ακόμα κωδικό που θα χρησιμοποιείται από τον φοιτητή μετέπειτα από την ενεργοποίηση του λογαριασμού.
1οΒήμα: μπαίνετε στη διεύθυνση https://unistudent.teiste.gr/login.asp
2οΒήμα: κάνετε κλίκ στην «ενεργοποίηση λογαριασμού» που βρίσκεται στη μέση της σελίδας.
3οΒήμα: συμπληρώνετε τα στοιχεία που απαιτούνται στη φόρμα. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σας ενώ διαθέτετε ήδη λογαριασμό, τότε επαναλαμβάνετε τα παραπάνω βήματα από την αρχή.
Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο e-gram απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αποκτήσατε από την ενεργοποίηση λογαριασμού.
Όταν είναι περίοδος δηλώσεων μαθημάτων, για να κάνετε δήλωση μαθημάτων ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
1οΒήμα: εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης .Έχει ανοίξει η καρτέλα σας.
2οΒήμα: επιλέγετε «Δηλώσεις», στη συνέχεια «Η δήλωσή μου» και τέλος «προσθήκη». Βλέπετε τα μαθήματα που υπολείπονται για να δηλώσετε.
3οΒήμα: δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε, αφού πρώτα λάβετε υπ΄ όψιν σας τις παρακάτω παρατηρήσεις Για να δηλώσετε μαθήματα κάνετε κλίκ στο κουτάκι □ αριστερά του μαθήματος .Στη συνέχεια επιλέγετε «Εισαγωγή στη δήλωσή μου». (Κάνετε έλεγχο των μαθημάτων που έχετε επιλέξει)
4οΒήμα: επιλέγετε «Αποστολή».
Σας εμφανίζει την αναφορά ότι η δήλωσή σας ήταν επιτυχής, αναφέροντας των αριθμό των μαθημάτων που επιλέξατε και τον αριθμό των μαθημάτων που δηλώθηκαν (π.χ. 2 από 2). Την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώστε ότι έχετε υποβάλλει την δήλωσή σας. Για να δείτε τη δήλωση που υποβάλλατε, πατήστε «Η δήλωσή μου» και επιλέξτε τη δήλωση που υποβάλλατε για το τρέχον εξάμηνο. Στο σημείο αυτό από τη γραμμή των εργαλείων πατήστε το κουμπί εκτύπωση, για να εκτυπωθεί η δήλωσή σας, για να γνωρίζετε ποια μαθήματα έχετε δηλώσει.
Για οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή έλεγχο θα πρέπει να έχετε και τις δύο εκτυπωμένες σελίδες.
Κάθε μάθημα έχει έναν αριθμό Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.)Ο ανώτερος αριθμός Δ.Μ. που μπορείτε να δηλώσετε είναι 38 για όλα τα εξάμηνα. Κατά προτεραιότητα δηλώνονται : α) οι Δ.Μ. των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου στο οποίο ανήκει ο σπουδαστής , β)οι Δ.Μ. των μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και δεν είναι εξαρτώμενα και γ) Δ.Μ. των μαθημάτων του αμέσως επόμενου εξαμήνου και τα οποία μαθήματα δεν είναι εξαρτώμενα με του προηγούμενου εξαμήνου. Από τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνετε 1 μόνο από κάθε εξάμηνο όπου αναφέρεται. Στο σύνολο των ΔΜ περιλαμβάνονται και τα τυχόν εργαστήρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και τα οποία δηλώνονται μαζί με τα θεωρητικά μαθήματα. Η όποια εμφάνιση του ονόματός σας σε τμήματα εργαστηρίων δεν σημαίνει και ταυτόχρονη δήλωσή τους. Ωστόσο, πριν κάνετε τη δήλωσή σας, θα πρέπει να γνωρίζετε τα προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα μαθήματα για να γνωρίζετε ποια μαθήματα έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε.
Προαπαιτούμενο Εξαρτώμενο
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Λογιστική Κόστους
Λογιστική Κόστους Διοικητική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Λογιστική Εταιριών
Λογιστική Κόστους Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Στο μενού αριστερά της σελίδας επιλέξτε «Δηλώσεις» και στη συνέχεια «Η δήλωσή μου» εάν θέλετε να δείτε την δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου ή «Προβολή» για να δείτε τις προηγούμενες δηλώσεις σας.
Στο μενού αριστερά της σελίδας επιλέξτε «Βαθμολογίες» και στη συνέχεια εμφανίζεται μία καρτέλα με τις βαθμολογίες των μαθημάτων από όλα τα εξάμηνα.
Ο φοιτητής πρέπει να στείλει ένα email στην διεύθυνση helpdesk@teiste.gr, στο οποίο θα αναφέρει ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου και θα ζητάει την έκδοση νέου ηλεκτρονικού κωδικού.
Αν κάποιος φοιτητής δεν κάνει δήλωση μαθημάτων δύο συνεχόμενα εξάμηνα τότε διαγράφεται από την σχολή.
Η διάταξη αυτή έχει καταργηθεί. Ο φοιτητής δεν διαγράφεται, αλλά δεν μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματα, διότι αυτά είναι αδήλωτα.

Σχετικά με το e-class

Το e-class είναι μία πλατφόρμα στην οποία παρέχεται στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις) των μαθημάτων τους από τους καθηγητές των μαθημάτων, καθώς και ανακοινώσεις των καθηγητών σχετικά με τα μαθήματα.
Δεν χρειάζεται ξεχωριστή εγγραφή στο e-class. Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς που παρέχονται από τη γραμματεία.
Αφού πρώτα κάνετε είσοδο, αριστερά στο μενού επιλέγετε «Κατάλογος Μαθημάτων» και μόλις εμφανιστεί ο κατάλογος με τα διαθέσιμα μαθήματα κάνετε κλίκ αριστερά στο κουτάκι □ δίπλα από το τίτλο του μαθήματος. Έπειτα, στην αρχική σελίδα του e-class υπάρχει πλέον το χαρτοφυλάκιο χρήστη που περιέχει τα μαθήματα που επιλέξατε, καθώς και τις τελευταίες σας ανακοινώσεις από τα μαθήματα που έχετε επιλέξει.
Μία πιθανή εξήγηση είναι να λαμβάνονται οι ανακοινώσεις των καθηγητών, αλλά στη στήλη «ανεπιθύμητα» και όχι στη στήλη «σημαντικά».
1οΒήμα: στον κατάλογο μαθημάτων θα βρείτε το αντίστοιχο μάθημα εγγραφής εργαστηρίου.
2οΒήμα: μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.
3οΒήμα: στο πεδίο «Έγγραφα» του μαθήματος μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να το κατεβάσετε.
4οΒήμα: στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών» μπορείτε να βρείτε τα τμήματα.
5οΒήμα: γραφτείτε στο τμήμα που επιθυμείτε επιλέγοντας με το ποντίκι το κατάλληλο πεδίο στην στήλη «Εγγραφές».

Σχετικά με τον Εύδοξο

Ο Εύδοξος είναι μία πλατφόρμα στην οποία δηλώνουμε τα συγγράμματα (βιβλία) που επιθυμούμε για τα μαθήματα που έχουμε δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο και μόνον.
Πρέπει να τονιστεί ότι πρώτα κάνετε δήλωση μαθημάτων και στην συνέχεια δηλώνετε τα αντίστοιχα βιβλία. Διαφορετικά ο Εύδοξος κλειδώνει τους κωδικούς σας και δεν σας επιτρέπει να πάρετε βιβλία στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή τα βιβλία επιστρέφονται στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ στα Ψαχνά και στην συνέχεια ενεργοποιείται ο κωδικός σας. (Γίνεται αυτόματα με την επιστροφή των βιβλίων).
1οΒήμα: μεταβείτε στη διεύθυνση www.eudoxus.gr
2οΒήμα: δεξιά στη σελίδα επιλέγετε στο κουτάκι «Φοιτητές-Δήλωση Συγγραμμάτων»
3οΒήμα: επιλέγετε τη σχολή στην οποία ανήκετε (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας) και μετά πατάτε «επιβεβαίωση»
4οΒήμα: κάνετε είσοδο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας
5οΒήμα: επιλέγετε τη στήλη «Νέα Δήλωση» , επιλέγετε ποιο σύγγραμμα επιθυμείτε για κάθε μάθημα που έχετε δηλώσει και έπειτα κάνετε κλικ πάνω δεξιά στη «Συνέχεια»
6οΒήμα: Αφού δείτε από που μπορείτε να παραλάβετε το κάθε σύγγραμμα στη συνέχεια πατάτε πάνω δεξιά «Τελική Υποβολή Δήλωσης»
Στη σελίδα «Στοιχεία Παραλαβής Συγγραμμάτων» στο κάτω μέρος υπάρχει η στήλη επιλογής σταθμού Courier που επιθυμείτε να παραλάβετε βιβλία. Η αποστολή με Courier θα γίνει στο σταθμό της επιλογής σας για βιβλία που δεν διανέμονται από την γραμματεία σας ή από Σημεία Διανομής. Το κόστος της ταχυμεταφοράς επιβαρύνει μόνο τους Εκδότες, και όχι τους φοιτητές.
Τα βιβλία θα πρέπει να παραλαμβάνονται κατά την διαδικασία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων αν κάποιος φοιτητής δεν έχει πάρει τα βιβλία του εντός χρονικού ορίου θα έχει την δυνατότητα να τα παραλάβει στην επόμενη δήλωση μαθημάτων αν επιλέξει το σύγγραμμα.
Εάν ο φοιτητής δεν παραλάβει εγκαίρως, εντός των προθεσμιών, τα βιβλία του από το σημείο διανομής, τότε δεν μπορεί να τα παραλάβει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πάρει βιβλία εάν δεν έχει δηλώσει το μάθημα στο τρέχον εξάμηνο. Στο επόμενο εξάμηνο θα πρέπει να κάνει δήλωση του ίδιου μαθήματος και να δηλώσει και το αντίστοιχο βιβλίο. Εάν το μάθημα το περάσει τότε δεν θα μπορεί να το δηλώσει οπότε δεν θα μπορεί να ζητήσει και το βιβλίο.

Πρακτική Άσκηση

Προκειμένου να κάνει ο φοιτητής αίτηση πρακτικής άσκησης θα πρέπει να μεταβεί στη γραμματεία της σχολής και να κάνει την αντίστοιχη αίτηση, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου , αριθμός ταυτότητας, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου ΑΜΑ , αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ, αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ , διεύθυνση κατοικίας) και έπειτα θα πρέπει να πάρει βεβαίωση από τον εργοδότη ότι τον αποδέχεται για να ασκήσει πρακτική άσκηση. Μετά από αυτή τη διαδικασία είναι έτοιμος να λάβει τη σύμβαση πρακτικής άσκησης. Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση γίνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες (1-15/9 για το χειμερινό και 1-15/3 για το εαρινό)
Θα πρέπει ο φοιτητής να έχει επτά(7) χρωστούμενα μαθήματα εκ των οποίων μέχρι τρία(3) μαθήματα να είναι ειδικότητας και να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και άνω.
Σε Λογιστικά Γραφεία, Τράπεζες, Υπηρεσίες του Δημοσίου στο τμήμα Μισθοδοσίας ή στην Οικονομική Υπηρεσία, στις Οικονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Η αμοιβή της πρακτικής πάντα πληρώνεται. Λογικά θα έχουν αργήσει να εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό σου. Επικοινώνησε με τη Γραμματεία.

Πτυχιακή Εργασία

Για να δηλώσει κάποιος φοιτητής πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο όγδοο εξάμηνο των σπουδών του.
Οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να δηλώσουν και αναλάβουν Πτυχιακή εργασία, να αποστείλουν τα στοιχεία τους παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:ptyxiaki@yahoo.gr Αφού ανακοινωθεί η προθεσμία.
Οι φοιτητές καλούνται είτε μεμονωμένα ή να σχηματίζουν ομάδες 2 ατόμων (όχι περισσότεροι) ώστε να ικανοποιηθούν εάν είναι δυνατόν όλες οι αιτήσεις.
Αίτηση στο e-mail θα κάνει ο ένας από τους δύο και θα περιλάβει τα στοιχεία και του δεύτερου. Ως στοιχεία σας στο e-mail αναγράφετε τα παρακάτω:
Α) ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ (και των 2 μελών της ομάδας, αν σχηματίσουν ομάδα).
Β) Γνωστικό πεδίο* στο οποίο προτιμάτε να αναφέρεται η πτυχιακή σας εργασία.
Για παράδειγμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑ00215 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑ00000 Γνωστικό πεδίο: Χρηματοοικονομική Η αναγραφή της προτίμησής σας για γνωστικό πεδίο είναι ενδεικτική και θα ικανοποιηθεί εφ’ όσον το επιτρέψουν οι κανόνες δίκαιης κατανομής των πτυχιακών εργασιών στους καθηγητές του Τμήματος. Το Τμήμα, αφού λάβει υπ’ όψη τον αριθμό των πτυχιακών εργασιών που θα πρέπει να δοθούν στο εξάμηνο, θα κατανείμει τους φοιτητές στους καθηγητές, με ανακοίνωση που θα εκδοθεί εγκαίρως. Στην συνέχεια, οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή με τον καθηγητή που θα τους αναλάβει, ώστε να ορίσουν τις λεπτομέρειες (θέμα, περίγραμμα κλπ.) και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα ανάληψης πτυχιακής στην Γραμματεία. Η παραπάνω διαδικασία δεν απαλλάσσει τους φοιτητές από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής δήλωσης του μαθήματος στην ηλεκτρονική Γραμματεία. *Τα γνωστικά πεδία είναι τα παρακάτω:
  • Λογιστική
  • Χρηματοοικονομική
  • Φορολογία
  • Οικονομικά
  • Ποσοτικές μέθοδοι.
  • Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Νομικά
Κάθε Καθηγητής είναι υπόχρεος να αφιερώνει 2 δίωρα την εβδομάδα για φυσική επικοινωνία με τους φοιτητές τα οποία δεν συμπίπτουν με το διδακτικό τους ωράριο επομένως μπορείς να βρεις τον εισηγητή σου και να πάρεις περαιτέρω επεξηγήσεις αν και πάλι δεν σε καλύπτει μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον άλλο Καθηγητή ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

Σίτιση & Εστία

Ενδιαφερόμενοι φοιτητές Έλληνες και Αλλοδαποί που επιθυμούν να γεύονται στη σίτιση πρέπει να υποβάλουν στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση (έντυπα για την υποβολή της οποίας χορηγεί το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Μια φωτογραφία
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
4. Φωτοτυπία της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
5. Βεβαίωση σπουδών
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών
7. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους της οικείας Εφορείας για το οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση.
8. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης ή Δ.Ε.Η ή τηλεφωνίας σταθερής ή κινητής στο όνομα των γονέων του φοιτητή. Ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή από Δήμο ή Κοινότητα. Σε περίπτωση <<φιλοξενίας >> ή <<συγκατοίκοισης>> της οικογενείας του φοιτητή.
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μισθωτή ή του κατόχου της κατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
β. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης ή Δ.Ε.Η. ή τηλεφωνίας σταθερής ή κινητής στο όνομα του μισθωτή ή του κατόχου της κατοικίας.
Όσοι ενδιαφερόμενοι πρόκειται να ανανεώσουν την κάρτα σίτισης τους για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το χρονικό διάστημα που ορίζεται μετά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς (αρχές χειμερινού εξαμήνου). Απαραίτητα δικαιολογητικά: - Εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους - Δωρεάν κάρτα σίτισης που έχουν ήδη - Φωτοτυπία της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
Ενδιαφερόμενοι φοιτητές Έλληνες και Αλλοδαποί που επιθυμούν να διαμείνουν στις Εστίες πρέπει να υποβάλουν στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτηση (έντυπα για την υποβολή της οποίας χορηγεί το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
1. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που φοιτούν σχετικά με το χρόνο εγγραφής τους και το διανυόμενο έτος σπουδών. Για τους ενεργούς φοιτητές ζητείται Πιστοποιητικό Βαθμολογίας, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον (15) Διδακτικές Μονάδες, για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της αίτησής τους (εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ. 9 του άρθρου 5).
2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους της οικείας Εφορείας για το οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και ότι δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από τη Χαλκίδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
6. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
7. Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.
8. Οι φοιτητές που κατά το προηγούμενο εξάμηνο φοιτούσαν ή πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από το γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΤΕΙ.
9. Οι φοιτητές που κατά το προηγούμενο εξάμηνο πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση έναρξης ή λήξης της πρακτικής άσκησης από το Τμήμα που φοιτούν.
10. Ειδικότερα οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει προσκομίζουν επιπλέον:
α) Διαβατήριο και άδεια παραμονής.
β)Εκκαθαριστικό Σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους της οικείας Εφορείας για το οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση και γ) Βεβαίωση Οικονομικής Εφορείας από τον τόπο καταγωγής αναφορικά με το εισόδημα τους.
11. Για τους φοιτητές Erasmus, σχετική αίτηση θα εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο.
12. Για τους επισκέπτες καθηγητές, αίτηση θα υποβάλει το αντίστοιχο Τμήμα υποδοχής του Καθηγητή.
Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετής φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (έγγραφα) στο γραφείο φοιτητικής μέριμνας, το χρονικό διάστημα που ορίζεται την περίοδο των Α’ εγγραφών (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
Για τους ενδιαφερόμενους μη πρωτοετής φοιτητές ορίζεται χρονικό διάστημα την περίοδο ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής διαθέτει δωμάτιο στην φοιτητική εστία και επιθυμεί να έχει δωμάτιο και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, καλείται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο φοιτητικής μέριμνας το ανάλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται(προς τα τέλη του εαρινού εξαμήνου).

Erasmus

Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε πρόγραμμα erasmus μέσα από το Γραφείο ERASMUS του ΤΕΙ στα Ψαχνά.
Αν το Ίδρυμα σε διαλέξει τότε έχεις το δικαίωμα να συμμετέχεις στο πρόγραμμα Erasmus. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος μπορεί ο φοιτητής να συμμετέχει μέχρι δύο φορές.

Μαθήματα και Αλυσίδες

Κατά προτεραιότητα δηλώνονται:
  • Οι Δ.Μ. των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου στο οποίο ανήκει ο σπουδαστής.
  • Οι Δ.Μ. των μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και δεν είναι εξαρτώμενα
  • Οι Δ.Μ. των μαθημάτων του αμέσως επόμενου εξαμήνου και τα οποία μαθήματα δεν είναι εξαρτώμενα με του προηγούμενου εξαμήνου
Κάθε μάθημα έχει έναν αριθμό Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.)Ο ανώτερος αριθμός Δ.Μ. που μπορείτε να δηλώσετε είναι 38 για όλα τα εξάμηνα. Κατά προτεραιότητα δηλώνονται :
α) οι Δ.Μ. των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου στο οποίο ανήκει ο σπουδαστής ,
β)οι Δ.Μ. των μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και δεν είναι εξαρτώμενα και γ) Δ.Μ. των μαθημάτων του αμέσως επόμενου εξαμήνου και τα οποία μαθήματα δεν είναι εξαρτώμενα με του προηγούμενου εξαμήνου.
Από τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνετε 1 μόνο από κάθε εξάμηνο όπου αναφέρεται. Στο σύνολο των ΔΜ περιλαμβάνονται και τα τυχόν εργαστήρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και τα οποία δηλώνονται μαζί με τα θεωρητικά μαθήματα. Η όποια εμφάνιση του ονόματός σας σε τμήματα εργαστηρίων δεν σημαίνει και ταυτόχρονη δήλωσή τους. Ωστόσο, πριν κάνετε τη δήλωσή σας, θα πρέπει να γνωρίζετε τα προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα μαθήματα για να γνωρίζετε ποια μαθήματα έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε.  
Προαπαιτούμενο Εξαρτώμενο
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Λογιστική Κόστους
Λογιστική Κόστους Διοικητική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Λογιστική Εταιριών
Λογιστική Κόστους Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ (από το 2015)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 
ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ (μέχρι και το 2014)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Χρηματοοικονομική Λογιστική ιι
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Λογιστική Κόστους Ι
Λογιστική Κόστους Ι Λογιστική Κόστους ΙΙ
Λογιστική Κόστους Ι Αναλυτική Λογιστική
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
Πιθανή απάντηση: σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του διδάσκοντα καθηγητή στο e-class ή όπως αποφασίσει το τμήμα.
Σε αυτή την περίπτωση, ο βαθμός του μαθήματος καταχωρείται αλλά το μάθημα δεν θεωρείται περασμένο.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώσει μάθημα επιλογής επόμενου εξαμήνου και το περάσει και την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων δει πως υπάρχει κι άλλο μάθημα επιλογής δεν οφείλει να το δηλώσει. Όποιος φοιτητής πρόκειται να δώσει και πάλι μάθημα, όπου είχε πάρει βιβλίο για το συγκεκριμένο μάθημα, του δίνεται η δυνατότητα να πάρει βιβλίο, με την προϋπόθεση να είναι διαφορετικό με το προηγούμενο που είχε
Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει δηλώσει και τα δύο μαθήματα επιλογής και έχει περάσει και τα δύο, τότε το μάθημα που υπολογίζεται, είναι εκείνο του οποίου ο βαθμός καταχωρείται πρώτος.
Όποιος φοιτητής πρόκειται να δώσει και πάλι μάθημα, όπου είχε πάρει βιβλίο για το συγκεκριμένο μάθημα, του δίνεται η δυνατότητα να πάρει βιβλίο, με την προϋπόθεση να είναι διαφορετικό με το προηγούμενο που είχε.
Κάθε φοιτητής καλείτε να δηλώσει 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 6 κατά επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.
Φοιτητής που κοπεί σε μάθημα ζυγού (εαρινού) εξαμήνου την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, για να δώσει ξανά το μάθημα καλείται να το δηλώσει στην δήλωση εαρινού εξαμήνου, με την προϋπόθεση οι διδακτικές μονάδες να είναι ανάλογες, ώστε να καλύπτεται το επιτρεπόμενο όριο (38).
Δυστυχώς η εμβόλιμη έχει πλέον καταργηθεί.
Όχι, άλλα υπάρχει δυνατότητα να εισηγηθεί το μάθημα άλλος Καθηγητής. Ο νόμος αναφέρει ότι ο φοιτητής που έχει κοπεί τρείς συνεχόμενες φορές στο ίδιο μάθημα από τον ίδιο καθηγητή, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην Σχολή όχι στο Τμήμα, για να οριστεί τριμελής εξεταστική επιτροπή και να εξεταστεί εκ νέου το μάθημα.

Εργαστήρια

1οΒήμα: στον κατάλογο μαθημάτων θα βρείτε το αντίστοιχο μάθημα εγγραφής εργαστηρίου.
2οΒήμα: μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος
3οΒήμα: στο πεδίο «Έγγραφα» του μαθήματος μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να το κατεβάσετε.
4οΒήμα: στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών» μπορείτε να βρείτε τα τμήματα.
5οΒήμα: γραφτείτε στο τμήμα που επιθυμείτε επιλέγοντας με το ποντίκι το κατάλληλο πεδίο στην στήλη «Εγγραφές»
Πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει ο φοιτητής με τη γραμματεία, για τυχόν λάθος. Στην συνέχεια να επικοινωνήσει άμεσα με τον καθηγητή του μαθήματος.
Στην περίπτωση αυτή που κάποιος φοιτητής κοπεί σε μάθημα εργαστηρίου είτε χειμερινού είτε εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, θα πρέπει να το δηλώσει ξανά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά είτε στη δήλωση χειμερινού εξαμήνου αν το μάθημα είναι σε χειμερινό εξάμηνο είτε στη δήλωση εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα.
Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να απουσιάζει δύο(2) φορές από ερευνητικού εργαστηρίου μάθημα.
Μπορείς να ζητήσεις να αλλάξεις τμήμα παρακολούθησης ερευνητικού εργαστηρίου.

Προθεσμίες & Διαδικασίες

Πρέπει να έρθεις σε επικοινωνία με τον καθηγητή του εργαστηρίου προκειμένου να βρεθεί κενή θέση σε κάποιο τμήμα.
Πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει ο φοιτητής με τη γραμματεία, για τυχόν λάθος. Στην συνέχεια να επικοινωνήσει άμεσα με τον καθηγητή του μαθήματος.
Αφού γίνει δήλωση απώλειας στην Αστυνομία, καταθέτεται την βεβαίωση αυτή στη γραμματεία για ακύρωση του απολεσθέντος πάσο και υποβάλετε αίτηση εκ νέου για νέο.
Στην ηλεκτρονική σελίδα https://academicid.minedu.gov.gr/ , χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό κωδικό που έχετε για το e-gram.
Οι μετεγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο στην ηλεκτρονική τους σελίδα. Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη. Γενικά όμως κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
Εάν ο φοιτητής δεν παραλάβει εγκαίρως, εντός των προθεσμιών, τα βιβλία του από το σημείο διανομής, τότε δεν μπορεί να τα παραλάβει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πάρει βιβλία εάν δεν έχει δηλώσει το μάθημα στο τρέχον εξάμηνο. Στο επόμενο εξάμηνο θα πρέπει να κάνει δήλωση του ίδιου μαθήματος και να δηλώσει και το αντίστοιχο βιβλίο. Εάν το μάθημα το περάσει, τότε δεν θα μπορεί να το δηλώσει, οπότε δεν θα μπορεί να ζητήσει και το βιβλίο.
Ο νόμος αναφέρει ότι ο φοιτητής που έχει κοπεί τρείς συνεχόμενες φορές στο ίδιο μάθημα από τον ίδιο καθηγητή, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην Σχολή όχι στο Τμήμα, για να οριστεί τριμελής εξεταστική επιτροπή και να εξεταστεί εκ νέου το μάθημα.

Λοιπές Ερωτήσεις

Εάν η Γραμματεία δεν απαντάει σε τηλεφωνική επικοινωνία μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί της ή με κάποιον καθηγητή μέσω e-mail. Σημαίνει ότι εξυπηρετεί άλλον φοιτητή που βρίσκεται στη γραμματεία, να βρίσκεται σε Συμβούλιο, σε Εκλεκτορικό ή στην αποθήκη ψάχνοντας παλιά αρχεία για εξυπηρέτηση παλιών φοιτητών. Μπορείς να προσπαθήσεις λίγο αργότερα.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Χρήστο Τσιτσάκη ο οποίος είναι ο σύμβουλος σπουδών του τμήματος.
Όλοι οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα μαθήματα έτσι ώστε να αποκομίσουν ουσιαστικές γνώσεις, κανένας καθηγητής δεν θα “κόψει” κάποιον φοιτητή επειδή δεν παρακολουθεί τα μαθήματα του.
Ένας άριστος φοιτητής έχει εύνοια σε θέματα που αφορά την εστία, την σίτιση και τα προγράμματα erasmus.