Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 5_4-7-2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 5_4-7-2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 4_13-6-2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 4_13-6-2019)

Αλλαγή εισηγητή πτυχιακών εργασιών (Σ.Ε. 4_13-6-2019)

Αλλαγή εισηγητή πτυχιακών εργασιών (Σ.Ε. 4_13-6-2019)

Ανακοίνωση εξέτασης εργαστηρίου Αναλυτικής Λογιστικής εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Ανακοίνωση εξέτασης εργαστηρίου Αναλυτικής Λογιστικής εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 παράταση τρίτη

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 παράταση τρίτη

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 3_2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 3_2019)

Εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2018-2019 (μαθήματα μονών εξαμήνων)

Εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2018-2019 (μαθήματα μονών εξαμήνων)

Βιβλίο πρακτικής άσκησης για εκτύπωση

Βιβλίο πρακτικής άσκησης για εκτύπωση

Διαδικασία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης

Διαδικασία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 παράταση δεύτερη

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τροποποίηση

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τροποποίηση

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018_2019

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018_2019

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 2_2019)

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών (ΣΕ 2_2019)

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Πρόσκληση για επιλογή φοιτητών Erasmus+ Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Πρόσκληση για επιλογή φοιτητών Erasmus+ Σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τελευταία ανακοίνωση

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 τελευταία ανακοίνωση

Δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Διαδικασία ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Διαδικασία ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019