Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I & II

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I & II

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες  ότι η εξέταση των εργαστηρίων θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μηχανογραφημένη Λογιστική I    Αίθουσα Β117Πέμπτη 13/06/2024Ώρα 09:30-10:30
Μηχανογραφημένη Λογιστική II    Αίθουσα Β117Πέμπτη 13/06/2024Ώρα 09:30-10:30

Για το εργαστήριο

Γκέκας Νίκος