Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Προσωρινός πίνακας επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (ενστάσεις από 2/4/2024 έως 8/4/2024)

Προσωρινός πίνακας επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (ενστάσεις από 2/4/2024 έως 8/4/2024)

Πρακτικό