Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνω ότι από την 11η Δεκεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική εσωτερική αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2017. Θα ήθελα να τονίσω ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και για εσάς, καθώς είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να ακουστούν οι απόψεις σας και να στρέψετε την εκπαιδευτική διαδικασία προς πιο επιθυμητή κατεύθυνση. Επίσης με αυτόν τον τρόπο μπορείτε σε μεγάλο βαθμό να επηρεάσετε την επιλογή εκ μέρους του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας των διδασκόντων, επικρίνοντας όσους από αυτούς δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και επιβραβεύοντας όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για την υποστήριξή σας. Για όλους αυτούς τους λόγους βέβαια έχει μεγάλη σημασία η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να γίνεται με απόλυτη ειλικρίνεια. Η ανωνυμία των απαντήσεων είναι δεδομένη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια με τις απαντήσεις που έδωσε. Με κανένα τρόπο, δεν μπορούν οι διδάσκοντες να δουν τι απάντησε κάποιος, ούτε ποιοι απάντησαν, αλλά μόνο τη συνολική τους βαθμολογία (μέσοι όροι απαντήσεων). Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στους διδάσκοντες, μετά το τέλος όλων των εξετάσεων. Επομένως δεν πρέπει να ανησυχείτε ότι είναι δυνατό να υπάρξουν αντιδράσεις σε τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Θ. Παπαδόγγονας