Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Πρόγραμμα

Παραλαβή συμβάσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ, Τετάρτη 4-1-2023 και από ώρα 13:00 έως 14:00

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών – αλλαγή εισηγητή – παραίτηση

Επιτροπές

Προσωρινός πίνακας επιλογής φοιτητών ΕΣΠΑ (ενστάσεις 27/12/2022 έως 4/1/2023)

Ανακοίνωση

Παράταση χρόνου δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 έως 27-12-2022, μέσω της πλατφόρμας my-uni.gr

Διαδικασία ανάληψης πτυχιακής εργασίας χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, από 1-12-2022 έως 19-12-2022, μέσω της πλατφόρμας my-uni.gr

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φοιτητές / Αγαπητές φοιτήτριες,
σας ενημερώνουμε ότι εάν έχετε ήδη υποβάλλει αίτηση μέσω ΟΑΕΔ, ενώ
ο εργοδότης σας επιθυμεί τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορείτε εκ νέου να υποβάλλετε αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες της πρόσκλησης. 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες μέσω ΕΣΠΑ στα τηλέφωνα:
Αντωνίου Ευαγγελία 2228099516
Λαυρέντη Φανή 2228099661
Εάν δεν επιθυμείτε την αλλαγή της χρηματοδότησης από ΟΑΕΔ σε ΕΣΠΑ, η
αίτηση που έχετε ήδη υποβάλλει θα ληφθεί υπόψη. Δεν χρειάζεται εκ νέου να υποβάλλετε νέα.

Ανακοίνωση

Αίτηση για πρακτική άσκηση

Βεβαίωση εργοδότη

Υπεύθυνη Δήλωση

Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση, Τετάρτη 23-11-2022

Ανακοίνωση

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Βεβαίωση εργοδότη

Αίτηση

Αλλαγή εισηγητή πτυχιακών εργασιών

Ανακοίνωση

Βιβλίο πρακτικής άσκησης για εκτύπωση

Βιβλίο

Ορισμός επιτροπών εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Ανακοίνωση

Εγγραφές στο εργαστήριο Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Ανακοίνωση

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση

Αίτηση

Βεβαίωση εργοδότη

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα

Ορισμός εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Επιτροπές

Τελετή ορκωμοσίας 14-7-2022

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Τελετή ορκωμοσίας 13-7-2022

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής