Αρχική » Λάμπρος Βασιλειάδης Βιογραφικό

Λάμπρος Βασιλειάδης Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο: Λάμπρος Βασιλειάδης
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: lvasileiadis(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Ο Λάμπρος Βασιλειάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής σε γνωστικά αντικείμενα Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του T.E.I. Στερεάς Ελλάδας.
Έχει διατελέσει μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π..) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τραπεζική Διοικητική» καθώς και Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) νομού Ευβοίας (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου συμμετείχε ως Υπεύθυνος και Μέλος Ομάδας Μετόχων εσωτερικής αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Δομών και Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το νομό Ευβοίας.
Αποτελεί μέλος του διεθνούς ερευνητικού κέντρου με την επωνυμία “Centre for International Research in Consumers Location and their Environment” του Leeds Metropolitan University – από όπου απέκτησε το διδακτορικό του – καθώς και μέλος της συντακτικής ομάδας του “World Journal of Retail Business Management”, όπως και άλλων ακαδημαϊκών & επαγγελματικών οργανώσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο αντικείμενο του διεθνούς μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, πεδία στα οποία έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά και συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια.

Labros Vasiliadis is an Assistant Professor of the Department of Accounting and Finance (School of Management and Economics) at Τ.Ε.Ι.of Sterea Ellada as well as a member of a number of Research Groups and Organizations.
He has a Ph.D. in International Marketing Management from Leeds Metropolitan University, Leeds, UK. Title Thesis: “International Consumer Market Entry of Greek Banks: A Study of Entry Modes and Approaches”.
His research interests are on international marketing, marketing management and enterpreunership, areas that he has published a number of refereed journal articles.
He was the Head Manager at the Educational Centre for Adults of Evia (Greek Ministry of Education), in Chalkida, Greece.

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng) navigate_before Επιστροφή