Αρχική » Αναστάσιος Μαγκούτας Βιογραφικό

Αναστάσιος Μαγκούτας Βιογραφικό

 

  Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μαγκούτας
  Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Οικονομική των Επιχειρήσεων
  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  E-mail: amag(@teiste.gr)  
Σύντομη περιγραφή

Σύντομο Βιογραφικό (GR)

Short CV (Eng)

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR)   Επιστροφή