Αρχική » Αναστάσιος Μαγκούτας Βιογραφικό

Αναστάσιος Μαγκούτας Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μαγκούτας
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Οικονομική των Επιχειρήσεων
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: amag(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Σύντομο Βιογραφικό (GR)

Short CV (Eng)

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng) Επιστροφή