Αρχική » Παναγιώτης Κούρτης Βιογραφικό

Παναγιώτης Κούρτης Βιογραφικό
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Κούρτης
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Ισολογισμού
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: pcourtis(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Σύντομο Βιογραφικό (GR)

Short CV (Eng)

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng) navigate_before Επιστροφή