Αρχική » Μαρία Πάντα Βιογραφικό

Μαρία Πάντα Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Πάντα
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Οικονομικά
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
E-mail: panta(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Σύντομο Βιογραφικό (GR)

Short CV (Eng)

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng) navigate_before Επιστροφή