Αρχική » Άννα Ταμαρέση-Κούτρα Βιογραφικό

Άννα Ταμαρέση-Κούτρα Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο: Άννα Ταμαρέση-Κούτρα
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική
Βαθμίδα: Καθηγήτρια Εφαρμογών
E-mail: tamaresi(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Σύντομο Βιογραφικό (GR)

Short CV (Eng)

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng) navigate_before Επιστροφή