Αρχική » Ελένη Παπάρα Βιογραφικό

Ελένη Παπάρα Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Παπάρα
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικές Εφαρμογές
Βαθμίδα: Καθηγήτρια Εφαρμογών
E-mail: epapara(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Είναι καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.
Το γνωστικό της αντικείμενο είναι «Λογιστικές Εφαρμογές».
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι Χαλκίδας με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στην Τραπεζική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει παιδαγωγική επάρκεια από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
Διαθέτει διδακτική εμπειρία από το 1999 μέχρι και σήμερα στην Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει διδάξει στο ΤΕΙ Χαλκίδας, στα τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (πρώην Λογιστικής) και Διοίκησης Επιχειρήσεων, την περίοδο 1999-2013 ως εργαστηριακός συνεργάτης, μαθήματα Λογιστικής και Πληροφορικής. Έχει υπηρετήσει την περίοδο 2003-2017 ως εκπαιδευτικός στα ΤΕΕ και μετέπειτα ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ καθώς και σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., διδάσκοντας μαθήματα με αντικείμενο τη λογιστική, φορολογική και πληροφορική.
Έχει επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και γνωρίζει το λογιστικό και φορολογικό κύκλωμα των επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος άδειας οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Mrs Papara is a Lecturer of Applications at the Dept. of Accounting and Finance at the School of Management and Economics of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Central Greece.
Her scientific and academic field is the “Applications of Accounting”.
She has graduated from the Dept. of Accounting of the T.E.I. of Chalkis and she holds an MSc in Banking from the Hellenic Open University. She also holds the pedagogical diploma from the Dept. of Primary Education of the University of Crete and the pedagogical certificate in adult education from the National Organization for Certification of Skills and Career Guidance.
She has teaching experience since 1999, mainly in the secondary and higher education. During the period 1999-2013, she has served as a laboratory associate in the Dept. of Accounting at T.E.I. of Chalkis, teaching the courses of accounting and informatics. Furthermore, during 2003-2017, she has taught the courses of accounting, taxation and informatics at the professional schools of the Agency of Employment Force as well as in public and private Institutes of Vocational Training.
Finally, she has professional experience in the private sector and she has expertise in the accounting and tax cycle of businesses. She is a licensed economist from the Economic Chamber of Greece.

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng) navigate_before Επιστροφή