Αρχική » Γεώργιος Σφακιανάκης Βιογραφικό

Γεώργιος Σφακιανάκης Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Σφακιανάκης
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: gsfak(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Σύντομο βιογραφικό (GR)

Short_CV (En)

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng) Επιστροφή