Αρχική » Δημήτριος Τριάρχης Βιογραφικό

Δημήτριος Τριάρχης Βιογραφικό

 

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Τριάρχης
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστικές εφαρμογές
Βαθμίδα: Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: dtriarchis(@teiste.gr)
Σύντομη περιγραφή

Σύντομο Βιογραφικό (GR)

Short CV (Eng)

Αναλυτικό Βιογραφικό (GR) Αναλυτικό Βιογραφικό (Eng)  Επιστροφή